Indien je met pensioen stopt je automatische maandelijkse contributie aan de PV. Daardoor stopt je lidmaatschap automatisch. 

Lid blijven?

Maak dit kenbaar aan de PV door een mail te sturen naar Personeelsvereniging@zoetermeer.nl met de volgende gegevens:

Hr. of  Mw.:
Naam:
Voorletters:

Roepnaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Geboortedatum:

PV-nummer:
Pensioen per:
E-mailadres (thuis):

Het lidmaatschap kost bij pensionering de helft van de huidige jaarlijkse contributie. Je krijgt jaarlijks een nota thuisgestuurd van onze penningmeester.
Je ontvangt dan alle informatie van de PV via je emailadres.