De personeelsvereniging heet je van harte welkom als collega van de gemeente Zoetermeer. Wij hopen dat jij je spoedig in ons midden thuis zult voelen.

De Personeelsvereniging is opgericht met het doel, de onderlinge band te onderhouden en te verstevigen. Wij stellen het op prijs indien je middels je lidmaatschap blijk wilt geven achter onze doelstellingen te staan. Je kan alleen lid als je in dienst bent van de gemeente Zoetermeer met een mogelijk dienstverband > 1 jaar.

Indien je niet direct in dienst bent van de gemeente Zoetermeer maar wel minimaal 1 jaar werkzaam bij de gemeente werken met vooruitzicht op nog een jaar dan kan je contant lid worden en betaald je 1x per jaar (na ALV) rechtstreeks aan de PV.

De Personeelsvereniging organiseert diverse activiteiten. De meeste activiteiten staan jaarlijks terugkerend op ons programma. Daarnaast "verrast" de PV de leden regelmatig met nieuwe activiteiten.

De contributie wordt bij een vast dienstverband (salarisstrook gemeente) maandelijks op uw salaris ingehouden. Indien u gepensioneerd- of contant-lid bent krijgt je jaarlijks na de Algemene Ledenvergadering (ALV) in februari bericht om uw contributie over te maken.