Ieder jaar (± begin februari) wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. In deze vergadering wordt onder andere het programma, inclusief begroting voor het komende jaar gepresenteerd en ter goedkeuring aan de leden aangeboden. Tevens worden op deze vergadering nieuwe bestuursleden voorgedragen, benoemd en/of bestaande bestuursleden herbenoemd.

Hier vindt u de stukken van de Algemene Leden Vergadering van dinsdag 13 februari 2024.

Hier vindt u de stukken van de Algemene Leden Vergadering van donderdag 16 februari 2023.

Hier vindt u de stukken van de Algemene Leden Vergadering van donderdag 10 maart 2022.

Hier vindt u de stukken van de Algemene Leden Vergadering van donderdag 11 februari 2021.

  • ALV 2020

    Hier vindt u de stukken van de Algemene Leden Vergadering van donderdag 6 februari 2020.