Aanmelden

Aanmelden voor het PV-lidmaatschap gaat via “Mijn PROFIT”. Deze aanvraag moet je zelf doen (indien je salaris krijgt van de gemeente).

 • Inloggen bij “Mijn PROFIT
 • Ga naar Aanvraagformulieren
 • Kopje overig
 • PV-lid worden
 • De begindatum staat automatisch op de 1ste van de maand
 • Aanmaken

Vanaf de begindatum ben je lid van de Personeelsvereniging.

De secretaris van de PV krijgt bericht over je aanmelding. Daarna krijg je je ledenpas (voorzien van ledennummer !) thuisgestuurd. Met dit ledennummer c.q. ledenpas kan je deelnemen aan activiteiten van de PV en korting krijgen bij diverse bedrijven.

Afmelden via Mijn Profit

 • Inloggen bij "Mijn PROFIT"
 • Ga naar aanvraagformulieren
 • Kopje overig
 • PV lidmaatschap stopzetten
 • De begindatum staat automatisch op de 1ste van de maand
 • Aanmaken

Afmelden per post

Dit kan via de interne post of per gewone post naar: Gemeente Zoetermeer, t.a.v. Personeelsverenging gemeente Zoetermeer, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer.

Bij het opzeggen van je lidmaatschap verzoeken we je jouw ledenpas in te leveren bij de secretaris. Opsturen mag ook.

Indien jouw dienstverband bij de Gemeente Zoetermeer stopt (pensioen of andere werkgever) dan stopt je lidmaatschap automatisch per die datum dat je uitdiensttreding plaatsvindt (als je geen loon meer ontvangt kan je maandelijkse bijdrage ook niet meer worden afgehouden). 

Lid blijven na pensioen

Maak dit kenbaar aan de PV. Dit kan via personeelsvereniging@zoetermeer.nl of via (079-346 8866).