De inhoud is geladen.

Home

De personeelsvereniging is op 24 mei 1970 opgericht met als doel de onderlinge band binnen het personeel te onderhouden en te verstevigen. De vereniging is inmiddels uitgegroeid naar zo'n 725 leden, waarvan ongeveer 110 gepensioneerden.

Ieder jaar wordt begin februari de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. In deze vergadering wordt onder andere het programma, inclusief begroting voor het komende jaar gepresenteerd en ter goedkeuring aangeboden. Tevens worden, op deze vergadering, de bestuursleden (her)benoemd.

Het bestuur biedt de leden bijna elke maand een activiteit aan, behalve in de zomermaanden juli en augustus i.v.m. de vakantieperiode en afwezigheid van vele leden. Er wordt naar gestreefd om een programma neer te zetten die voor 'elk wat wils' biedt. Naast de jaarlijks terugkerende activiteiten, wordt getracht ook steeds nieuwe activiteiten te organiseren.